Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z cielenej kontroly kvality zameranej na kontrolu kvality čerstvého ovocia a zeleniny po pracovnom čase za obdobie 1.12. až 31.12. 2013

V období december 2013 vykonali autorizovaní inšpektori pre kontrolu zhody s obchodnými normami v rámci cielených kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu na území SR spolu 22 kontrol supermarketov a hypermarketov. Z uvedeného počtu kontrol bolo 8 kontrol so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu OZ. Počas kontroly vykonali inšpektori 133 hodnotení na mieste v celkovom množstve 5934,86 kg, v 14 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, spolu 733,55 kg ovocia a zeleniny. Z celkového počtu nevyhovujúcich plodín ( 733,5 kg) nezodpovedalo minimálnym požiadavkám noriem 62,1 % plodín a 37,9 % požiadavkám na kvalitu.

Celkom bolo hodnotených 20 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 9 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

Nevyhovujúce plodiny : Brokolica, hrušky, jablká, mandarínky, paprika zeleninová, rajčiaky, uhorky šalátové.

Podľa krajiny pôvodu bolo najviac nevyhovujúcich plodín: Španielsko – 6, Taliansko – 3, Česká republika – 2.