Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za prvý štvrťrok 2014

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V období január až marec 2014 vykonali autorizovaní inšpektori kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 694 prevádzkach. Na požiadanie bolo vykonaných 15 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 570 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 10 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 99 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 3 536 plodín, z čoho 385 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 55 plodín, z toho 3 hodnotené plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 3 093 plodín, z čoho 368 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 26 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 362 HNM, z čoho 14 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

    Celkovo prekontrolovali inšpektori 1 492 479,12 kg tovaru, z čoho 33 101,65 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 20 900,0 kg V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 7 529,65 kg, vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 4 672,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 18%, v znaku obchodná kvalita v 35% a v znaku označenie 47%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 15 55 3 20 900,00
maloobchod 570 3 093 368 7 529,65
prvovýroba 10 26 0 0
veľkoobchod 99 362 14 4 672,00
Spolu 694 3 536 385 33 101,65

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 18,0
obchodná kvalita 35,0
označenie 47,0

 

 

Celkom bolo hodnotených 55 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 44 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

 

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
Ananás 8 Kapusta čínska 3
Baklažán 1 Karfiol 8
Banán žltý 17 Kivi 4
Brokolica 6 Lichi 1
Cesnak 19 Malina 1
Cibuľa 13 Mandarínka 26
Citrón 20 Mango 1
Cuketa 2 Mrkva 13
Červená repa 1 Paprika zeleninová 29
Čučoriedka 1 Petržlen 10
Fisalis 1 Pomaranč 39
Gaštan 2 Pór 2
Grapefruit 7 Rajčiak 30
Hrozno stolové 18 Reďkev, Reďkovka 5
Hruška 11 Rukola 1
Hurmikaki 1 Slivka 1
Chren 2 Šalát hlávkový 2
Jablko 46 Uhorka 6
Jahoda 6 Zázvor 3
Kaleráb 1 Zeler buľvový 4
Kapusta a Kel 11

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 63 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 10 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 10 450 €.

 

 

Počty kontrol za sledované obdobie
Január Február Marec
Počet kontrol 216 262 216
HNM celkom 989 1 375 1 172
HNM nevyhovujúce 103 157 125
Nevyhovujúci tovar HNM v % 10,41 11,40 10,66
Tovar celkom v kg 780 775,91 448 038,85 263 664,36
Nevyhovujúci tovar v kg 2 940,71 5 412,90 24 748,05