Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za November 2009

aktualizované dňa 5. novembra 2010
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 4        
Prekontrolované MOJ 206        
Prekontrolované PV 7        
Prekontrolované VOS 56        
Spolu 273        
 
HNM iné 9 0
HNM v MOJ 1054 84      
HNM v PV 12 0      
HNM v VOS 149 2      
Spolu 1224 86      
 
Nevyhovujúci tovar iné     0    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2736,57    
Nevyhovujúci tovar PV     0    
Nevyhovujúci tovar VOS   178,0    
Spolu     2914,57    
 
Počet dovoz, vývoz       27 12
Počet správne konanie 4        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období november 2009 vykonali autorizovaní inšpektori 273 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 4 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 206 maloobchodných jednotiek, 7 prvovýrobcov, 56 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 224 hodnotení na mieste, z čoho 86 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 9 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 054 dávok, z čoho 84 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 12 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 149 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 914,57 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 736,57 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 178,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 27 kontrol, pri vývoze 12 kontrol.
Najviac kontrol zhody bolo vykonaných na RVPS Trenčín 25, RVPS Dunajská Streda, Komárno, Púchov 22, RVPS Nitra 20. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 1 596,0 kg, RVPS Lučenec 235,76 kg a RVPS Nitra 180,0 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.