Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Október 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 3        
Prekontrolované MOJ 205        
Prekontrolované PV 20        
Prekontrolované VOS 42        
Spolu 270
 
HNM iné 11 -
HNM v MOJ 1033 74      
HNM v PV 62 -      
HNM v VOS 183 5      
Spolu 1289 79
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     1698,94    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS     776,20    
Spolu 2475,14
 
Počet dovoz, vývoz       5 9
Počet správne konanie počet / € 1/400        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období október 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 270 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 3 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 205 maloobchodných jednotiek, 20 prvovýrobcov, 42 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 289 hodnotení na mieste, z čoho 79 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 11 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 033 dávok, z čoho 74 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 62 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 183 dávok, z čoho 5 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 475,14 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 1 698,94 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 776,20 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo vykonaných 5 kontrol, pri vývoze 9 kontrol.

 

Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 144, RVPS Komárno 115, RVPS Lučenec 111. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Poprad 862,99 kg , RVPS Veľký Krtíš 469,0 kg a RVPS Dolný Kubín 390,0 kg.

 

Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 10 kontrol.