Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac september

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V mesiaci september 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 178 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 5 kontrol. Na požiadanie boli vykonané 2 kontroly, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 138 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 10 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 28 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 915 plodín, z čoho 69 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 8 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 721 plodín, z čoho 67 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 26 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 160 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 216 769,92 kg tovaru, z čoho 2 861,71 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 731,71 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 130,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 20,3%, v znaku obchodná kvalita v 63,4% a v znaku označenie 16,3%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 2 8 0 0
maloobchod 138 721 67 2 731,71
prvovýroba 10 26 0 0
veľkoobchod 28 160 2 130,0
Spolu 178 915 69 2 861,71

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 20,3
obchodná kvalita 63,4
označenie 16,3

 

 

Celkom bolo hodnotených 49 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 38 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám
špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.  

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
brokolica 1 limetka 1
broskyne a nektárinky 3 mandarínka 2
cibuľa 2 mango 1
citrón 2 melón cukrový 1
dyňa červená 1 mrkva 2
fazuľka 1 paprika 13
hrozno stolové 7 pomaranč 2
hruška 4 rajčiak 4
chren 1 reďkovka a reďkev 1
jablko 8 slivka 1
jahoda 1 šalát hlávkový 2
kapusta a kel 1 uhorka 1
karfiol 2 zeler buľvový 4

 

Pri dovoze bola vykonaná 1 kontrola zhody, pri vývoze inšpektori nevykonali kontroly.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 7 040 €.

 

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Michalovce 2 1 200
Humenné 1 5 000
Košice - mesto 1 500
Košice - okolie 1 340
Spolu 5 7 040