Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa odboru kontroly potravín rastlinného pôvodu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za mesiac august

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V mesiaci august 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 152 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádzajú v priemere 4 kontroly. Na požiadanie bola vykonaná 1 kontrola, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 121 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 8 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 22 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 779 plodín, z čoho 79 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 4 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 652 plodín, z čoho 77 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 14 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 109 HNM, z čoho 2 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 120 427,17 kg tovaru, z čoho 3 124,26 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem, alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 3 044,26 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov nebol zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 80,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 5,5%, v znaku obchodná kvalita 48,2% a v znaku označenie 46,3% plodín.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúce HNM v % Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 1 4 0 0 0
maloobchod 121 652 77 11,8 3 044,26
prvovýroba 8 14 0 0 0
veľkoobchod 22 109 2 1,8 80,0
Spolu 152 779 79 10,1 3 124,26

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 5,5
obchodná kvalita 48,2
označenie 46,3

 

 

Celkom bolo hodnotených 49 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 38 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

 

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
ananás 2 kapusta a kel 3
avokádo 1 karfiol 2
broskyne a nektárinky 4 kukurica lahôdková 4
cesnak 1 mandarínky 1
cibuľa 3 melón cukrový 1
citróny 2 mrkva 1
cuketa 2 paprika 10
červená repa šalátová 1 petržlen 2
čučoriedky 1 pomaranč 5
dyňa červená 3 rajčiak 7
figy 1 ríbezle 1
hrozno stolové 1 slivky 2
hrušky 1 šalát hlávkový 2
jablká 9 uhorky 2
jahody 2 zeler buľvový 1
kaleráb 1

 

Pri dovoze a vývoze neboli vykonané kontroly zhody.

 

Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 4 správne konania. Pokuty boli uložené vo výške 5 635 €.

 

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 1 2 500
Spišská Nová Ves 1 2 000
Topoľčany 2 1 135
Spolu 4 5 635

Správa bola vypracovaná z údajov zapísaných do KIČ ku dňu 9.9.2014.