Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly čerstvého ovocia a zeleniny za Apríl 2011

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


 

sledovaný znak počet
celkom
z toho
nevyhovujúce
kg dovoz vývoz
Iné 3        
Prekontrolované MOJ 234        
Prekontrolované PV 4        
Prekontrolované VOS 28        
Spolu 269        
 
HNM iné 12 -
HNM v MOJ 1129 87      
HNM v PV 10 -      
HNM v VOS 143 2      
Spolu 1294 89      
 
Nevyhovujúci tovar iné     -    
Nevyhovujúci tovar MOJ     2772,39    
Nevyhovujúci tovar PV     -    
Nevyhovujúci tovar VOS   33,0    
Spolu     2805,39    
 
Počet dovoz, vývoz       - 8
Počet správne konanie počet / € -        

 

Iné - dovoz, vývoz, výkupňa, kontrola na požiadanie
MOJ - maloobchodná jednotka (trh, stánok, predajňa, super, hypermarket)
PV - prvovýroba
VOS - veľkoobchodný sklad
HNM - hodnotenie na mieste
 

 

 Komentár:
V sledovanom období apríl 2011 vykonali autorizovaní inšpektori 269 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Boli vykonané 3 iné kontroly, prekontrolovaných bolo 234 maloobchodných jednotiek, 4 prvovýrobcovia, 28 veľkoobchodných skladov. Inšpektori spolu vykonali 1 294 hodnotení na mieste, z čoho 89 dávok nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Pri iných kontrolách bolo posúdených 12 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, v maloobchodných jednotkách 1 129 dávok, z čoho 87 nevyhovelo osobitným normám kvality a všeobecnej norme, u prvovýrobcov 10 dávok, ktoré vyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme, vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 143 dávok, z čoho 2 nevyhoveli osobitným normám kvality a všeobecnej norme. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 2 805,39 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Pri iných kontrolách neboli vydané nálezy o nezhode, v maloobchodných jednotkách boli vydané nálezy o nezhode na 2 772,39 kg, u prvovýrobcov neboli vydané nálezy o nezhode, vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 33,0 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny neboli vykonané kontroly, pri vývoze 8 kontrol.
Najviac kontrol zhody (HNM) bolo vykonaných na RVPS Bratislava 160, RVPS Komárno 128, RVPS Nové Zámky 119. Najväčšie množstvo nevyhovujúceho tovaru bolo zistené na RVPS Nitra 1 160,0 kg , RVPS Lučenec 507,49 kg a RVPS Poprad 279,0 kg.
Na jedného inšpektora vychádza v priemere za mesiac 9 kontrol.