Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za február 2014

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V mesiaci február 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 259 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 7 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 6 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 219 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 4 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 30 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 1 351 plodín, z čoho 156 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 35 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 1 206 plodín, z čoho 153 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce,vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 102 HNM, z čoho 3 plodiny nevyhoveli požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

    Celkovo prekontrolovali inšpektori 447 857,95 kg tovaru, z čoho 5 406,4 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 3 186,4 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 2 220,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 15%, v znaku obchodná kvalita v 30% a v znaku označenie 55%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 6 35 0 0
maloobchod 219 1 206 153 3 186,4
prvovýroba 4 8 0 0
veľkoobchod 30 102 3 2 220,0
Spolu 259 1 351 156 5 406,1

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 15,0
obchodná kvalita 30,0
označenie 55,0

 

 

Celkom bolo hodnotených 43 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 32 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

 

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
Ananás 2 Karfiol 2
Banán žltý 9 Kivi 2
Brokolica 5 Mandarínka 9
Cesnak 7 Mrkva 6
Cibuľa 9 Paprika 12
Citrón 9 Petržlen 3
Cuketa 2 Pomaranč 14
Figa 1 Pór 1
Grapefruit 3 Rajčiak 16
Hrozno 5 Reďkev čierna 1
Hruška 5 Reďkovka 2
Jablko 21 Šalát hlávkový 1
Jahoda 3 Uhorka šalátová 1
Kel 1 Zázvor 1
Kapusta čínska 1 Zeler buľvový 2

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 22 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

V mesiaci február neboli právoplatným rozhodnutím ukončené žiadne správne konania.