Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za január až jún 2007

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V sledovanom období január až jún vykonali autorizovaní inšpektori 1344 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny na všetkých stupňoch obchodu. Prekontrolovaných bolo 154 veľkoobchodných skladov, 25 prvovýrobcov, 1010 maloobchodných jednotiek a 155 iných prevádzok ako sú baliarne, dovozcovia, vývozcovia, kontroly na požiadanie. Inšpektori spolu vykonali 6122 hodnotení na mieste, z čoho 560 zásielok nevyhovelo normám kvality. Vo veľkoobchodných skladoch bolo prekontrolovaných 477 zásielok, z čoho 43 nevyhovelo normám kvality, u prvovýrobcov 360 zásielok, všetky vyhovovali normám kvality a v maloobchodných jednotkách 5285 zásielok, z čoho 517 nevyhovelo normám kvality. Nálezy o nezhode boli vydané spolu na 112756,7 kg čerstvého ovocia a zeleniny. Vo veľkoobchodných skladoch boli vydané nálezy o nezhode na 92428,1 kg čerstvého ovocia a zeleniny, v maloobchodných jednotkách na 20328,55 kg. Pri dovoze čerstvého ovocia a zeleniny bolo prekontrolovaných 62 zásielok, pri vývoze čerstvého ovocia a zeleniny 323 zásielok.