Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za január 2014

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V mesiaci január 2014 vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny v 213 prevádzkach. Na jedného inšpektora vychádza v priemere 6 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 8 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 164 kontrol, u prvovýrobcov boli vykonané 3 kontroly, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 38 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami ( hodnotenie na mieste – HNM) u 968 plodín, z čoho 102 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 12 plodín, všetky hodnotené plodiny boli vyhovujúce, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 845 plodín, z čoho 96 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 8 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce,vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 103 HNM, z čoho 6 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

    Celkovo prekontrolovali inšpektori 742 013,71 kg tovaru, z čoho 2932,7 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie nebol zistený nevyhovujúci tovar, v maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 650,7 kg. Pri kontrolách u prvovýrobcov neboli zistený nevyhovujúci tovar. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 1 282,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 19%, v znaku obchodná kvalita v 60% a v znaku označenie 21%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 8 12 0 0
maloobchod 164 845 96 1 650,7
prvovýroba 3 8 0 0
veľkoobchod 38 103 6 1 282,0
Spolu 213 968 102 2 932,7

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 19,0
obchodná kvalita 60,0
označenie 21

 

 

Celkom bolo hodnotených 49 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 38 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 11 požiadavkám špecifických noriem NK č.543/2011, príloha č.I.

 

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
Ananás 1 Jahoda 2
Baklažán 1 Kapusta hlávková 6
Banán žltý 5 Karfiol 4
Cesnak 8 Lichi 1
Cibuľa 2 Mandarínka 7
Citróny 6 Mrkva 1
Červená repa šalátová 1 Paprika zeleninová 5
Fisalis 1 Petržlen 2
Gaštan jedlý 2 Pomaranč 12
Grapefruit 2 Pór 1
Hrozno stolové 5 Rajčiak 8
Hruška 3 Rukola 1
Hurmikaki 1 Slivka 1
Chren 2 Uhorka šalátová 2
Jablko 9

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 33 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 6 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 5 450 €.

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Košice 1 550
Prešov 2 1 500
Poprad 2 3 000
Topoľčany 1 400
Spolu 6 5 450