Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Správa Odboru organizácie trhu z kontroly obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny za prvý polrok 2014

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


    V období 1.1. až 30.6. 2014. vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny kontroly v 1 376 prevádzkach. Za 6 mesiacov na jedného inšpektora vychádza v priemere 37 kontrol. Na požiadanie bolo vykonaných 22 kontrol, v maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 1 166 kontrol, u prvovýrobcov bolo vykonaných 26 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 162 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 7 021 plodín, z čoho 778 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme ( celková porušenosť 11,1 %). Pri kontrolách na požiadanie bolo vykonané HNM u 79 plodín, 5 hodnotených plodín bolo nevyhovujúcich, v maloobchodných jednotkách bolo posúdených 6 173 plodín, z čoho 742 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 51 plodín, hodnotené plodiny boli vyhovujúce, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 718 HNM, z čoho 31 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme.

Celkovo prekontrolovali inšpektori 1 930 125,75 kg tovaru, z čoho 104 164,91 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. Pri kontrolách na požiadanie bolo 41 568,0 kg nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 12 929,91 kg. Vo veľkoobchodných skladoch bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 49 667,0 kg. Na nevyhovujúci tovar boli vydané nálezy o nezhode. Z nevyhovujúceho množstva plodín v znaku minimálne požiadavky na kvalitu nevyhovelo 21,6%, v znaku obchodná kvalita v 35,4%, v znaku obchodná úprava 0,6% a v znaku označenie 42,4%.

 

Kontroly Kontroly počet Posúdenie zhody (HNM) Nevyhovujúce HNM v % Nevyhovujúci tovar v kg
celkom nevyhovujúce
na požiadanie 22 79 5 6,3 41568,0
maloobchod 1166 6173 742 12,0 12929,91
prvovýroba 26 51 0 0 0
veľkoobchod 162 718 31 4,3 49667,0
Spolu 1376 7021 778 11,1 104164,91

 

 

Plodiny nevyhovujúce v znaku %
minimálne požiadavky 21,6
obchodná kvalita 35,4
obchodná úprava 0,6
označenie 42,4

 

 

Celkom bolo hodnotených 68 druhov ovocia a zeleniny, z ktorých 56 podlieha požiadavkám všeobecnej normy a 12 požiadavkám špecifických noriem NK č. 543/2011, príloha č. I.

 

 

Nevyhovujúce plodiny
Plodina Počet Plodina Počet
ananás 16 kaleráb 5
avokádo 1 kapusta a kel 24
baklažán 3 kapusta čínska 4
banány žlté 32 karfiol 13
brokolica 11 kivi 10
broskyne a nektárinky 13 lichi 1
cesnak 27 maliny 1
cibuľa 33 mandarínky 36
cibuľka 4 mango 1
citróny 40 melón žltý 1
cuketa 2 mrkva 34
červená repa šalátová 8 paprika 69
čučoriedky 3 petržlen 18
dyňa červená 6 pomaranče 61
figy 1 pór 4
fisalis 1 rajčiaky 59
gaštan jedlý 2 reďkovka a reďkev 10
grapefruity 9 rucola 3
hrozno stolové 36 slivky 2
hrušky 25 šalát hlávkový 9
hurmikaki 1 špargľa 2
chren 7 uhorky 24
jablká 73 zázvor 4
jahody 19 zeler buľvový 9

 

Pri dovoze neboli vykonané kontroly zhody, pri vývoze inšpektori vykonali 66 posúdení zhody s obchodnými normami.

 

Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 22 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 33 785 €.

 

 

Právoplatné rozhodnutia
RVPS Počet
Bratislava 4 7000
Bardejov 2 1500
Košice 1 550
Martin 2 1500
Prešov 2 1500
Poprad 6 18000
Šaľa 1 1000
Topoľčany 1 400
Vranov nad Topľou 2 1335
Žilina 1 1000
Spolu 22 33785

Najviac kontrol bolo vykonaných na RVPS Prešov – 124, na RVPS Nitra - 96 a na RVPS Nové Zámky - 85. Najviac posúdení zhody ( HNM) bolo vykonaných na RVPS Prešov – 500, RVPS Nitra – 413 a RVPS Galanta - 403. Najviac HNM, pri ktorých bola zistená nezhoda s obchodnými normami, bolo na RVPS Poprad – 93, RVPS Nitra – 74 a RVPS Žilina – 68. Najväčšie množstvo tovaru, ktorý nebol v zhode s obchodnými normami bolo zistené na RVPS Bratislava – 42 741,68 kg, RVPS Košice mesto – 42 045,13 kg a RVPS Poprad – 3 364,49 kg.

Najväčší počet kontrol 260 bol vykonaný vo februári, najmenej kontrol 202 bolo v mesiaci máj. Najviac hodnotení na mieste 1 366 bolo vykonaných v mesiaci február, najmenej 990 v mesiaci január. Hodnotení na mieste so zistením nezhody bolo najviac 156 v mesiaci február, najmenej 104 v mesiaci január. Najväčší objem tovaru 780 778,6 kg bol prekontrolovaný v mesiaci január, a najmenej 84 845,01 kg v mesiaci máj. Najväčší objem nevyhovujúceho tovaru 45 552,95 kg bol zistený v mesiaci jún a najmenej 1 891,94 kg v mesiaci máj.

Kontroly zhody / Mesiac 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Počet kontrol 271 260 218 249 202 230
HNM celkom 990 1366 1190 1189 1058 1228
HNM nevyhovujúce 104 156 125 138 124 131
Tovar celkom v kg 780778,6 447989,45 264916,06 14442,52 84845,01 207154,11
Nevyhovujúci tovar v kg 2943,41 5410,2 24748,05 23618,39 1891,94 45552,95