Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielená previerka dodržiavania teplotných režimov pre potraviny

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nariadil cielenú previerku dodržiavania teplotných režimov pre potraviny v obchodnej sieti. V rámci cielenej kontroly bude kontrolované dodržiavanie minimálnych a maximálnych teplôt uskladnenia a predaja potravín. Počas kontroly sa inšpektori zamerajú ako na potraviny živočíšneho pôvodu (mäso, mlieko) tak aj na potraviny rastlinného pôvodu a cukrovinky (napr. čokoláda). Inšpektori Regionálnych veterinárnych a potravinových správ budú tieto kontroly vykonávať až do odvolania.

 

Zároveň chce ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy upozorniť spotrebiteľov, aby zakúpené potraviny čo najskôr odniesli domov a na čo najnižšiu možnú mieru skrátili ich transport, prípadne sa vyhli nakupovaniu potravín v čase najvyšších horúčav.

 

Potraviny, pri ktorých máme podozrenie, že nebol dodržaný teplotný režim a potraviny predávané neschválenými predajcami, napríklad pri cestách, nekupovať a ihneď o tom, že sú takéto potraviny predávané, upovedomiť príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, Krajskú veterinárnu a potravinovú správu alebo Štátnu veterinárnu a potravinovú správu.