Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zavádzajúce označenie instantných rezancových polievok VIFON - doplňujúca informácia

aktualizované dňa 16.6.2021

Slovenský distribútor na odstránenie nesprávneho označenie instantných polievok prijal nasledovné opatrenia:
Instantné polievky, ktoré inšpektori zakázali predávať a aj ostatné nachádzajúce sa v obchodnej sieti, budú slovenským distribútorom správne označené nalepením etikety. Celá séria instantných polievok bude označená „Instantná rezancová polievka s kuracou, hovädzou, slepačou ... príchuťou“. Spotrebiteľovi bude ihneď zreteľné a jasné, že sa jedná o polievku s príchuťou a nemôže v nej očakávať jednotlivé druhy mäsa.
Takto označené výrobky sú v súlade s platnou legislatívou.
Ďalšie dovážané výrobky budú už v nových obaloch so správnym označením, ktoré dal slovenský distribútor tlačiť vo Vietname.

vifonvifonvifon
vifonvifon
vifon

vifonvifonvifon
vifonvifon
vifon
vifonvifon
vifon