Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielená kontrola priemyselnej soli z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021

    Štátna veterinárna a potravinová správa počas kontrol zameraných na používanie poľskej priemyselnej soli vykonala k 7.3.2012 spolu 305 kontrol. Z toho boli 3 kontroly u prvovýrobcov, vo výrobných podnikoch a baliarňach 257 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch 17 kontrol, u výrobcov predávajúcich prevažne vo vlastných predajniach 27 kontrol a 1 kontrola v kategórii ostatné objekty.

    Počas týchto kontrol boli zistené tri nedostatky, z nich sa iba jeden týkal soli, kde bol zistený nejasný pôvod soli v mäsovýrobe. Bola odobratá vzorka predmetnej soli a do ukončenia analýz bol vydaný zákaz používania na 45 kg soli neznámeho pôvodu. Ďalšie nedostatky zistené počas previerok sa týkali hygieny prevádzkarní - poškodená stena v prípravovni nálevov vo výrobni spracovaného ovocia a zeleniny a olupujúci sa náter na strope a stenách pekárne a pleseň na stene pri miešači cesta. Vo všetkých troch prípadoch zistení nedostatkov boli uložené opatrenia na mieste.

    Veľká časť kontrol bola vykonaná v pekárňach, mliekárňach, mäsovýrobe, vo výrobniach spracovanej zeleniny, u výrobcov parených syrov, syrových nití a korbáčikov, zemiakových lupienkov, bryndziarňach, pražiarňach orechov, spracovanie rýb, výrobne potravinových aditív. Vo veľkoobchodných skladoch sa jednalo o široko sortimentné sklady potravín, veľkosklady soli, sklady korenín. Počas týchto kontrol bolo spolu odobratých 12 vzoriek soli. Sedem vzoriek pochádza z Poľska, tri boli balené v Solivare Prešov s uvedením krajiny pôvodu EU. Dve vzorky pochádzajú z ČR, krajina pôvodu neuvedená. Odobraté boli vzorky jedlej soli, jedlej soli s jódom a zmesí na nakladanie.