Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia k soli z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021

    Poľskí podnikatelia posypovú soľ nevhodnú pre ľudský konzum prebaľovali a deklarovali ako jedlú soľ. Takto prebalenú soľ predávali potravinárskym firmám za trojnásobne vyššiu cenu. Posypovú (technickú), nepotravinovú soľ je zakázané používať v potravinárskom priemysle. Výskumný ústav potravinársky na základe hodnotenia rizika vypočítal, že nie je možné vylúčiť riziko pre zdravie obyvateľov pri dlhodobejšom používaní takejto soli, najmä u malých detí a dojčiacich žien.
   
    Poľská kompetentná autorita doposiaľ neinformovala o dodávke takto kontaminovanej soli na Slovensko a preto nie je možné vylúčiť a ani potvrdiť jej prítomnosť na slovenskom trhu. Inšpektori úradnej kontroly potravín vykonávajú kontroly u výrobcov potravín a baliarniach potravín, kde v prípade podozrenia, že soľ používaná pri výrobe potravín alebo príprave zmesí na výrobu potravín môže pochádzať z Poľska, odoberajú vzorky na analýzy do laboratórií. V laboratóriách budú analyzované prímesi, sírany, sodík, draslík, olovo, kadmium, ortuť, arzén a obsah NaCl. V prípade zistenia takejto kontaminovanej soli zakážu jej používanie a potraviny vyrobené s takouto soľou budú stiahnuté z trhu a zlikvidované.

    Slovenský spotrebiteľ musí byť opatrný pri nákupe jednak soli v spotrebiteľskom balení, je potrebné sledovať krajinu pôvodu a aj pri nákupe všetkých výrobkov s vyšším obsahom soli, ktoré majú krajinu pôvodu Poľsko.

Zistenia z kontrol, informácie poľskej kompetentnej autority v prípade odoslania kontaminovanej soli na Slovensko a upozornenia pre spotrebiteľov budú priebežne zverejňované na internetovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.