Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Farmárska pečená sekaná z Česka stiahnuté z predaja

aktualizované dňa 16.6.2021

Na trh v Slovenskej republike bol z českej firmy Ravy CZ Liberec dodaný výrobok Farmárska pečená sekaná, šarža - 120603 s dátumom spotreby 3.7.2012.
Analýzami v laboratóriách v ČR bola zistená prítomnosť Listeria monocytogenes.
Výrobok bol predávaný v sieti Kaufland a je sťahovaný z trhu. Podľa následných informácií z Českej republiky sú od tohto výrobcu sťahované aj šarže: 120530, 120531, 120601, 120602, 120603, 120604,120605, 120606, 120607, 120608, ktoré mohli byť umiestnené aj v obchodných prevádzkarniach na Slovensku.

Štátna veterinárna a potravinová správa zahájila kontrolu obchodných prevádzok, či sa v nich výrobok nachádza a nariaďuje stiahnutie z predaja.