Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Plesnivé maslo z Poľska stiahnuté z predaja

aktualizované dňa 16.6.2021

Inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Poprade zistili v máji v predajni Kaufland Poprad na základe podania spotrebiteľa maslo pochádzajúce z Poľska s viditeľnými plesňami na vnútornej strane obalu aj priamo na masle. Išlo o MASLO s troj-štvrtinovým množstvom tuku 100g od poľského výrobcu PHU JAGR Ján Grabinsky 86-160, Warlu-bie s identifikačnou značkou PL 04141605 WE v oválnom ohraničení, dátumom spotreby 31.05 a označením výrobnej dávky: 31.05. B 34. Predajcovi Kaufland Slovenská republika v.o.s., prevádzka Kaufland Poprad, Moyzesova 4067/3, 058 01 Poprad uložili inšpektori oka-mžite zákaz umiestňovať na trh túto potravinu, ktorá je nevhodná na ľudskú spotrebu. Maslo v počte 59 kusov bolo v predajni stiahnuté z predaja a za zistený nedostatok bolo voči pre-vádzkovateľovi začaté správne konanie. Ďalším šetrením sa zistilo, že dodávateľom tohto plesnivého, na ľudskú spotrebu neprijateľného masla do predajne bola spoločnosť FOR-TRABE s.r.o., Svit, ktorej RVPS Poprad uložila informovať o nevyhovujúcom výrobku všetkých odberateľov a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu. Z trhu bolo stiahnutých celkovo 2811 ks masla.

Plesne sú vláknité mikroskopické huby, ktoré sa rozmnožujú pomocou spór a sú v prírode a v prostredí veľmi rozšírené. Aj keď sa väčšina plesní považuje za netoxické, nemožno považovať všetky plesne rastúce na povrchu potravín za neškodné. Niektoré z plesní môžu produkovať v priebehu svojej látkovej premeny zdraviu škodlivé metabolity - mykotoxíny (plesňové jedy). Plesne na masle môže zapríčiňovať najmä silná kontaminácia smotany a masla po pasterizácii, zväčša v dôsledku nedostatočného čistenia a dezinfekcie zariadení, ale aj nedodržiavanie technológie výroby alebo nesprávne skladovanie masla. Výskyt viditeľnej nežiaducej plesne (s výnimkou tzv. kultúrnych plesní) je vždy dôvodom celú napadnutú potravinu nekonzumovať.