Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Preventívne opatrenie na liehoviny vyrobené Likérkou Drak

aktualizované dňa 16.6.2021
Na základe hlásenia zaslaného v rýchlom výstražnom systéme pre potraviny ŠVPS SR vydala zákaz umiestňovania na trh všetkých výrobkov - liehovín s označením výrobcu Likérka Drak, s.r.o., Česká republika distribuovaných po 1. januári 2012.

Státni zemědelská a potravinářska inspekce (SZPI) ČR analýzou zistila prítomnosť metanolu aj vo výrobku „Originál vodka jemná“. Preventívne opatrenie zákazu umiestňovania na trh bolo vydané z dôvodu ochrany zdravia spotrebiteľov a podozrenia na obsah metanolu aj u iných liehovín ako sú „Originál Tuzemák“ a „Originál vodka jemná“ od výrobcu Likérka Drak, s. r. o. Česká republika.

SZPI ČR prikázala stiahnuť všetky výrobky k výrobcovi. Liehoviny s obsahom metanolu nemali označenú výrobnú dávku. Zástupcovia Likérky Drak sú vypočúvaní políciou. Zástupcovia Verdana (sklad, kde sa výrobky našli) sú hľadaní políciou a pokračuje vyšetrovanie. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ kontrolujú sťahovanie všetkých liehovín s označením Likérka Drak do centrálnych skladov a k slovenským distribútorom.