Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nevyhovujúca „kvasená kapusta“ z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021

V máji 2012 inšpektori úradnej kontroly potravín v rámci pravidelnej kontroly odobrali v rôznych potravinových prevádzkach vzorky kvasenej kapusty. Vzorky boli podrobené laboratórnym analýzam, pri ktorých sa zistila prítomnosť kyseliny mravčej (E 236) vo výrobkoch.

 Analyzované vzorky vo vyšetrovanom parametri – kyselina mravčia nie sú v súlade s Nariadením EP Rady (ES) č.1333/2008 o prídavných látkach v potravinách, lebo uvedená látka nie je povolená. Vzorka taktiež nevyhovuje Nariadeniu (ES) č.178/2002 EP a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. Na základe týchto o zistení boli údaje o výrobkoch zaslané do európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny a krmiva RASFF.

Inšpektori potravinového dozoru nariadili prevádzkovateľom zákaz umiestňovania nevyhovujúceho výrobku na trh a sťahovanie z trhu.

Kontrolovaná prevádzka Názov výrobku Balenie (dátum spotreby) Namerané množstvo
    E 236 vo výrobku
Dovezené množstvá „Kvasenej kapusty“ Poľský výrobca/dodávateľ
VDP Levice a.s. Kvasená kapusta biela,
1,0 kg (DS: 10.07.2012)
1431,24 mg/kg 3 600 kg Gospodarstvo Rolno Warzyvne, Jezowka 83a, 32 340 Wolbrom
VOS OZ LUJAN Plus Poprad Kvasená kapusta,
1000 g (DS: 15.06.2012)
1998,35 mg/kg 200 kg Výrobcom je F.H. NYKAZA, Skladowa 10A, Nowy Targ 34-400, Poľsko
VOS OZ M.A.D.D. FRUIT s.r.o. Michalovce Kvasená kapusta biela v slanom náleve Delikates,
1 kg (DS: 25.06.2012)
319,44 mg/kg. 3 000 kg Výrobcom je Gospodarstwo Rolne Piotr Nowak, Ježówka 141A, 32-340 Wolbrom
RASLEN s.r.o.- potraviny, Soľ Kvasená kapusta biela Ju-Mar,
1 kg (DS: 17.06.2012)
1699,49 mg/kg. 348 kg Výrobcom je Gospodarstvo Rolno Warzyvne Ju-Mar, Pdgwizdów 41, 32-250 Charsznica“, Dodávateľom je HAND-POL Wieslaw Mordarski, 33-395 Chelmiec, Niskowa 142
Potraviny Bajanka I., Hrnčiarovce nad Parnou FRESH Kvasená kapusta biela v slanom náleve“
1 kg (DS: 30.09.2012)
300,44 mg/kg. 20 480 kg Dodávateľ P.P.H.U. PIETRZYK Piotr Pietrzyk, Swojczany 159A, 32-250 Charsznica