Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Antibiotiká v kuracom mäse z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021

    Pri úradnej kontrole v maloobchodnej predajni JOMl com.spol. s.r.o., Wolkerova 466, 058 01 Poprad bola odobratá úradná vzorka kuracích pŕs chladených nebalených z celkového množstva 20 kg s dátumom spotreby 25.6.2013, v ktorých bola laboratórnymi skúškami zistená prítomnosť antibiotík – ciprofloxacinu a enrofloxacinu v množstve spolu 367 µg/kg.
Maximálny reziduálny limit pre sval hydiny je u uvedených antibiotík 100 µg/kg. Dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 470/2009 a 37/2010. Kuracie mäso bolo dodané z Poľska od dodávateľa BB Marcin Borowicz, Ludźmierska 29, Nowy Targ.

Vzorka bola odobratá v rámci cielenej kontroly, ktorú nariadila Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti s medializovanými informáciami v poľskej tlači o používaní antibiotík v chovoch kurčiat v Poľsku.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby toto hydinové mäso nekonzumovali, ak ho majú zakúpené v domácnostiach, prípadne ho vrátili do predajne a požadovali náhradu.