Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Falšovaný kakaový prášok GRANDE z Poľska stiahnutý z predaja

aktualizované dňa 16.6.2021

Na základe podania sťažnosti spotrebiteľa, vykonali inšpektori Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Prešove (ďalej len RVPS Prešov) v prevádzke Kaufland Prešov, odber vzorky výrobku Kakao GRANDE, kakaový prášok so zníženým obsahom tuku 200g, s dátumom minimálnej trvanlivosti 12/2012 a označením výrobnej dávky 12.2012/3, krajina pôvodu Poľsko. Spotrebiteľ sa sťažoval na prítomnosť cudzích jemných čiastočiek anorganického pôvodu. Analýzou v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave Dolný Kubín sa zistila prítomnosť anorganických častí. Inšpektori RVPS Prešov nariadili prevádzkovateľovi Kaufland zákaz umiestňovania nevyhovujúceho výrobku na trh. Zo strany prevádzkovateľa potravinárskeho podniku uvádzaním na trh potraviny nevhodnej na ľudskú spotrebu bol porušený §6 odst. 5 písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Výrobok bol na Slovensku distribuovaný len v rámci obchodnej siete Kaufland.

 U rovnakého výrobku, ale inej šarže (3.2013/3) zistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) podobný nedostatok, kde chýbajúce kakao bolo nahradené pridaním drevitej hmoty z drvených kakaových šupiek.