Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kuracia zmes Fašírka á 600g, hlbokozmrazená, mäsový prípravok

aktualizované dňa 16.6.2021

Pri úradnej kontrole v prevádzkarni CBA Slovakia, s.r.o., Potraviny 7211, Centrum – Stred 53, 017 01 Považská Bystrica bola odobratá úradná vzorka kuracej zmesi Fašírky á 600 g, hlbokozmrazenej, mäsový prípravok s označením výrobnej dávky L 9120709001 výrobca HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, vzorkované množstvo 16 ks s dátumom spotreby 07.01.2013, v ktorom laboratórnymi skúškami bola zistený pozitívny nález Salmonella enteritidis.

Voči prevádzkovateľovi bude začaté správne konanie.


Upozorňujeme spotrebiteľov, aby tento hydinový hlbokozmrazený mäsový prípravok nekonzumovali, ak ho majú určený na prípravu jedál.