Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Falšovaná mrazená hovädzia sviečková

aktualizované dňa 16.6.2021

        Dňa 19.10.2012 priniesol prevádzkovateľ z Bratislavy vzorku mrazenej hovädzej sviečkovej 2/3 LBS v originálnom balení za účelom vyšetrenia - dôkaz bravčových proteínov. Laboratórnym vyšetrením ŠVPÚ Bratislava bol dňa 22.10.2012 vo vzorke ELISA testom zistený proteín bravčového mäsa, hovädzí proteín zistený nebol. Na základe toho bolo určené, že sa jedná o bravčové a nie hovädzie mäso. Analýza ďalej potvrdila prítomnosť syntetických farbív, ďalšími prebiehajúcimi vyšetreniami sa zisťuje o aký druh farbív sa jedná. Inšpektori RVPS BA- mesto vykonali cielenú kontrolu v sklade u prevádzkovateľa v Bratislave. Fyzickou kontrolou bolo zistené, že dňa 1.10.2012 nakúpil od obchodnej spoločnosti z Košíc cca 420 kg mrazenej hovädzej sviečkovej. Pri kontrole skladovaného tovaru bolo ďalej zistené, že sa podľa označenia jedná o 26 kartónov mrazenej hovädzej sviečkovej s dvoma rozdielnymi dátumami minimálnej trvanlivosti a to 14.09.2014 a 28.09.2014 pôvod Maďarsko - VKČ HU 574 EK.

Celá dávka sa nachádza v sklade a nebola ďalej distribuovaná. Inšpektori RVPS BA- mesto odobrali z uvedeného množstva ďalšie 4 vzorky na laboratórnu analýzu.

Uvedené mäso bolo pozastavené až do ukončenia laboratórnej analýzy a do ďalšieho rozhodnutia orgánov veterinárnej správy.