Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre verejnosť v súvislosti s kontamináciou krmiva dioxínmi v Nemecku - výsledky vyšetrení

aktualizované dňa 12. januára 2011
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

 

V súvislosti s prípadom dioxínov v Nemecku veterinárni inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ odobrali úradné vzorky potravín živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzali z Nemecka (vzorky vajec,  bravčového mäsa, hydinového mäsového výrobku a hydinového mäsového prípravku), ktoré boli laboratórne vyšetrené na obsah dioxínov.

 

Všetky vzorky týchto potravín na základe laboratórneho vyšetrenia vyhoveli ustanoveným maximálnym hodnotám

na obsah dioxínov podľa nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006.

 

V prípade realizácie exportu krmív, vajec, hydiny, ošípaných  a výrobkov z nich z Nemecka do Slovenskej republiky doporučujeme príjemcom takýchto zásielok , aby požadovali prehlásenie odosielateľa z miesta pôvodu o tom, že zásielka nepochádza z inkriminovanej oblasti kontaminovanej dioxínmi.