Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre verejnosť v súvislosti s kontamináciou krmiva dioxínmi v Nemecku

aktualizované dňa 5. januára 2011
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Vzhľadom na informácie o kontamináciu krmív, vajec, hydiny a ošípaných dioxínmi v severných spolkových krajinách Nemecka, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. nariadil

všetkým regionálnym veterinárnym a potravinovým správam v Slovenskej republike začať bezodkladne vykonávať monitorovacie úradné kontroly:

  1.  všetkých schválených triediarní vajec,
  2.  všetkých miest určenia vajec, vaječných výrobkov, čerstvého hydinového mäsa a výrobkov z hydinového mäsa, čerstvého bravčového mäsa a výrobkov z neho,
  3.  maloobchodných predajní, v ktorých by sa mohli nachádzať vyššie uvedené produkty živočíšneho pôvodu pochádzajúce z Nemecka.

Nemecká kompetentná autorita potvrdila, že podľa momentálne dostupných informácií (4.1.2011) žiadne kontaminované potraviny neboli exportované na Slovensko.