Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kontroly obchodnej kvality broskýň a nektáriniek

aktualizované dňa 16.6.2021        Autorizovaní inšpektori vykonávajú každoročne kontrolu obchodnej kvality broskýň a nektáriniek v letnom období. Najčastejším problémom sú prasknuté kôstky a následne výskyt plesne jadier. Od 15. do 31. júna 2013 vykonali inšpektori spolu 130 kontrol, počas ktorých hodnotili 385 dávok broskýň a nektáriniek ( celkom 36 524 kg). Z uvedeného počtu hodnotení bolo 354 dávok vyhovujúcich a 31 dávok ( 1694,04 kg) nevyhovelo požiadavkám osobitnej normy pre broskyne a nektárinky ( NK 543/2011, príloha I., časť B., časť 5). Najviac nedostatkov bolo zistených u plodín pôvodom z Talianska ( 9), Grécka ( 6) a Španielska (5). Najčastejšie sa vyskytlo nevyhovujúce označenie ( 20), minimálne požiadavky a požiadavky na kvalitu nesplnilo 9 z kontrolovaných dávok, v 2 prípadoch sa zistil nižší obsah cukru v plodoch, čo znamená nedostatočné štádium zrelosti.

V kontrolách inšpektori pokračujú aj v auguste.


kontrola nektáriniek v obchodnej sieti