Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Maslo so zmyslovými zmenami

aktualizované dňa 16.6.2021V spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., HM TESCO STORES SR, a.s., Trenčianska 2492/68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom bola odratá vzorka „Maslo 250 g“,DS 18.01.,výrobca Poľsko, schvaľovacie číslo prevádzkarne 10051601, distribútor: FOR - TRABE, s.r.o., sídlo: Mierova 208/155, Svit 059 21, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, dátum spotreby 18.01.
Akreditované laboratórium vyhodnotilo vzorku ako nevhodnú na ľudskú spotrebu. Vzorka mala príznaky akostného narušenia pre zmenu vzhľadu a farby. Prevádzkovateľ prijal opatrenia. Vo veci bude zahájené správne konanie.
Med - sulfonamid Med - sulfonamid Med - sulfonamid