Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

„Maslo s trojštvrtinovým množstvom tuku“

aktualizované dňa 16.6.2021

        Na základe stanoviska, ktoré dňa 14.3.2013 poskytla Európska Komisia (Directorate E - Safety of the Food Chain E3 - Chemicals, Contaminants and Pesticides)
 k používaniu prídavných látok v určitých kategóriách mliečnych tukov, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky pristúpila k odvolaniu opatrení
v súvislosti so zákazom predaja výrobku

"Maslo S TROJ-ŠTVRTINOVÝM MNOŽSTVOM TUKU"
.

Legislatíva EÚ zaraďuje tento výrobok medzi „Ostatné tukové a olejové emulzie, vrátane nátierok“, nie do skupiny maslo. Právne predpisy v oblasti potravinárstva sú vytvárané z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska kvality rôznymi generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie. Z tohto dôvodu sa stáva, že nie sú vo všetkých predpisoch používané rovnaké názvy a kategorizácia potravinárskych výrobkov. Môže dochádzať k rôznej interpretácii platnosti niektorých ustanovení. Ako vyplynulo aj zo stanoviska k tomuto prípadu, pripravuje Európska Komisia usmernenie, ktoré bude dané k dispozícii všetkým členským krajinám v termíne 1. júna 2013, tak aby nedochádzalo k nezrovnalostiam v uplatňovaní legislatívy.

Upozorňujeme spotrebiteľov na dôležitosť pozorne sledovať nielen názov, ale aj zloženie výrobkov tohto druhu.