Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Kuracie prsia chladené nebalené z Poľska

aktualizované dňa 16.6.2021

        Pri úradnej kontrole u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku POLKAP, s.r.o. v prevádzkarni Rozrábka hydinového mäsa, Polom 1202, 029 01 Námestovo bola odobratá úradná vzorka kuracích pŕs chladených nebalených z celkového množstva 1950 kg s dátumom spotreby 14.8.2012, v ktorých laboratórnymi skúškami bola zistená prítomnosť antibiotík – doxycyclínu v množstve 230 µm/kg. Dodávka kuracích pŕs chladených nebalených bola dodaná z Poľska do Rozrábky hydinového mäsa, Polom 1202, 029 01 Námestovo a ďalej distribuovaná do predajne Martin Fix a predajne Martin Záturčie. Voči prevádzkovateľovi bude začaté správne konanie.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby toto hydinové mäso nekonzumovali, ak ho majú určené na prípravu jedál.