Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Zákaz predaja

aktualizované dňa 16.6.2021

Zákaz predaja liehoviny „Originál Tuzemák“

     Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na základe hlásenia v rýchlom výstražnom systéme pre potraviny vydala zákaz na predaj všetkých balení liehoviny s označením „Originál Tuzemák“ vyrobených Likérkou DRAK, spol. s r. o. Česká republika po 1. januári 2012. Státni zemědelská a potravinářska inspekce Českej republiky stanovila v odobratej vzorke liehoviny až 50% metanolu. Inšpektori úradnej kontroly potravín vykonávajú kontroly v obchodných prevádzkach, u distribútorov liehovín a aj vo veľkoobchodných skladoch s cieľom čo najrýchlejšieho stiahnutia z trhu všetkých balení liehoviny s označením „Originál Tuzemák“ od výrobcu Likérka DRAK.