Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Liehoviny s vysokým obsahom metanolu

aktualizované dňa 16.6.2021

V súvislosti s predajom a zisteniami v Českej republike ohľadne predaja liehovín s vysokým obsahom metanolu, po konzumácii ktorých došlo k viacerým otravám, ako aj k úmrtiam, orgány ŠVPS SR vykonávajú úradné kontroly v zmysle kompetencií zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Úradné kontroly inšpektori vykonávajú benzínových pumpách, v maloobchodnej sieti. Kontrolovanými objektmi sú aj malé predajne, predajne s večerným a nočným predajom. Na základe zverejnených a dostupných informácií z Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá, ako aj z médií sa pri kontrolách zameriavame na výskyt 6 litrových barelov, prípadne spotrebiteľské balenia liehovín „vodka jemná“ a „tuzemák“ s chýbajúcimi, poškodenými, či nesprávnymi kontrolnými páskami (tzv. kolkami). Pozornosť sa venuje aj liehovinám neznámeho pôvodu a s podozrením na falšovanie.

Kontroluje sa dokumentácia, neporušenosť označenia spotrebiteľského balenia kontrolnou páskou a správnosť označenia výrobku na etikete požadovanými údajmi. V prípade dôvodného podozrenia o falšovaní obsahu sa odoberajú vzorky a tie sú následne analyzované v akreditovaných skúšobných laboratóriach ŠVPÚ.

Počty kontrol a odobratých vzoriek aktualizované dňa 18.10.2012

Doposiaľ bolo odobratých 79 vzoriek liehovín, ktoré sa analyzovali v skúšobných laboratóriách. Z odobratých vzoriek bolo 19 nevyhovujúcich. V rámci SR bolo zatiaľ vykonaných 677 úradných kontrol.

Etikety fliaš, v ktorých bol nájdený vysokým obsahom metanolu – možné falzifikáty


Vodka Lunar Albánská borovička Meruňka
Vodka Lunar
Albánská borovička

Meruňka

Hanácká vodka Tuzemák	 Etikety Tuzemák
Hanácká vodka

Tuzemák

Etikety Tuzemák

Lašský Tuzemák	 Vodka	Švestková vodka
Lašský Tuzemák Vodka
Švestková vodka

zdroj Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká republika