Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Rozdelenie zemiakov podľa varných typov

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Delenie zemiakov na varné typy :

 • Varný typ A : zemiaky pevné, lojovité, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravé, veľmi slabo až slabo múčnaté, priemerne vlhké, vhodné na prípravu šalátov alebo ako samostatná príloha jedla.

 • Varný typ B : zemiaky polopevné, polomúčnaté jemnej až hrubšej štruktúry, primerane vlhké až suchšie, vhodné ako samostatná príloha jedla.

 • Varný typ C: zemiaky múčnaté, stredne rozváravé, polohrubej štruktúry, stredne vlhké až suché, vhodné ako príloha jedla alebo ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako kaša, zemiakové cesto a pod.,

 • Varný typ D: zemiaky silne múčnaté, silne rozváravé, hrubej štruktúry, vhodné len ako surovina na výrobu výrobkov zo zemiakov, ako sú kaša, zemiakové cesto a pod.

 

Rozdelenie obalov :

 • Spotrebiteľský obal konzumných zemiakov je obal na ich balenie do hmotnosti 15 kg.

 • Prepravný obal konzumných zemiakov je obal na ich balenie o hmotnosti viac ako 15 kg.

 

Konzumné zemiaky skoré aj neskoré sa musia uvádzať do obehu podľa odrôd a musia spĺňať tieto požiadavky :

 • zodpovedať deklarovanej odrode.

 • musia byť pevné, čisté, zdravé, nepoškodené, nezelené, nenaklíčené, nenamrznuté, bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzej vône a chuti.

 • zodpovedať deklarovanému varnému typu.

 

Predaj, označovanie a preprava :

 • Konzumné zemiaky možno uvádzať do obehu len vo funkčne vyhovujúcich a zdravotne neškodných obaloch.

 • V obchodom názve konzumných zemiakov musí byť uvedený názov odrody týchto zemiakov a ich varný typ.

 • Ak ide o odrodu kombinovaných varných typov, prevládajúci varný typ musí byť uvedený na prvom mieste.

 • Pri uvádzaní konzumných zemiakov do obehu musí byť na predajnom mieste uvedená vhodnosť použitia jednotlivých varných typov.

 • Dátum výroby konzumných zemiakov je rok ich zberu.

 • Preprava konzumných zemiakov sa musí zabezpečovať tak, aby nedošlo k ich namrznutiu alebo zmrznutiu, k vystaveniu priameho slnečnému žiareniu a k mechanickému alebo inému poškodeniu.

 • Na prepravnom obale konzumných zemiakov musia byť uvedené tieto údaje :
  a) obchodný názov zemiakov
  b) obchodné meno a adresa výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu
  c) dátum výroby
  d) údaj o množstve

 

Zemiaky a ich choroby

 • Konzumné zemiaky zdravé sú zemiaky, ktoré nie sú na povrchu alebo vo vnútri dužiny napadnuté chorobou alebo inak poškodené tak, že nie sú vhodné na ľudskú spotrebu ani na výrobu výrobkov z nich.

 • Zelené zemiaky sú zemiaky, ktoré sú na viac ako na jednej osmine povrchu zelenej farby.

 • Poškodené zemiaky sú zemiaky poškodené mechanicky a to aj prerastaním pýru, s prasklinami hlbšími ako päť mm alebo otlačené na viac ako jednej štvrtine povrchu.

 • Hnedá hniloba je choroba konzumných zemiakov vyvolaná hubou Phytopthora infestans (Mont de Bary); prejavuje sa tým, že na povrchu zemiakov vznikajú nepravidelné hnedé lesklé až olejovito šedé mierne preliačené škvrny a na reze v týchto miestach je dužina do rôznej hĺbky hnedá a odumiera.

 • Suchá hniloba je choroba konzumných zemiakov vyvolaná hubami rodu Fusarium, Phoma, Alternaria alebo inými hunami; prejavuje sa tým, že na povrchu zemiakov vznikajú preliačené škvrny, pletivo vo vnútri zemiakov je hnedé a v neskoršom štádiu sa v nich vytvárajú dutiny pokryté mycélion.

 • Mokrá hniloba je choroba konzumných zemiakov vyvolaná baktériami skupiny Erwinia alebo hubami Phytium sp.; prejavuje sa tým, že dužina zemiakov sa mení na zapáchajúcu kašovitú hmotu.

 • Chrastavité zemiaky sú zemiaky, ktoré sú na viac ako na jednej tretine povrchu napadnuté chrastavitosťou (Streptomyces scabies), ktorá sa prejavuje tvorbou zhrubnutej šupky v podobe chrást.

 

Informácie vychádzajú z Potravinového kódexu SR č.19/2000