Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o nebezpečnom výrobku - syr značky „MORBIER“,

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


V rámci systému rýchlej výmeny informácii bolo na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu doručené oznámenie o distribúcii syra značky „MORBIER“, vyrobeného vo Francúzsku, dátum spotreby 9.8.2016. Syr bol distribuovaný v Slovenskej republike v sieti predajní TESCO.

V syre bola zistená prítomnosť mikróbov Salmonella Dublin.

Výrobok sa sťahuje z trhu.