Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Svačinka jemná nátierka

aktualizované dňa 6. novembra 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Trnava, Potraviny 02 - 090, Limbová 7, 917 01 Trnava odobratá vzorka "Svačinka jemná nátierka", á 190 g (DMT: 08.03.19, krajina pôvodu: Česká republika, schválené vet. č. CZ402ES). Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde bola ELISA testom zistená prítomnosť alergénu - sójových bielkovín v množstve 7,19 mg/kg, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

Svačinka jemná nátierka

Svačinka jemná nátierka

Svačinka jemná nátierka