Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Svačinka jemná nátierka

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Trnava, Potraviny 02 - 090, Limbová 7, 917 01 Trnava odobratá vzorka "Svačinka jemná nátierka", á 190 g (DMT: 08.03.19, krajina pôvodu: Česká republika, schválené vet. č. CZ402ES). Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava, kde bola ELISA testom zistená prítomnosť alergénu - sójových bielkovín v množstve 7,19 mg/kg, ktorý nie je uvedený v zložení výrobku.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

Svačinka jemná nátierka

Svačinka jemná nátierka

Svačinka jemná nátierka