Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Sušené slivky 300 g

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa s.r.o., Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, odobratá vzorka výrobku ,,Sušené slivky 300 g“, spracované ovocie sušené, DMT 4.3.2016, šarža E01150072C, výrobca Encinger spol. s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, krajina pôvodu Čile. Predmetná vzorka nevyhovela pre prítomnosť oxidu siričitého, ktorý nebol uvedený v zložení výrobku. Spoločnosť Billa s.r.o. výrobok stiahla z trhu.

Obrazová dokumentácia

Sušené slivky 300 g

Sušené slivky 300 g