Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - "VICI" hlbokozmrazené rybie filé

aktualizované dňa 20. augusta 2015
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


      V rámci cielenej kontroly bola v Hypermarkete TESCO Šaľa-Veča, Lúčna 2/7112, 927 05 Šaľa odobratá úradná vzorka výrobku "VICI" Rybie filé porcie, á 600 g (šarža L1204158, DMT: 12.10.2016, krajina pôvodu Estónsko, výrobca: "AS Paljassaare Kaletoostus", Paljassaare tee 30, 10313 Tallin, schválené vet. č. EE 210 EU ).
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Dolný Kubín, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, kde PCR metódou bola zistené, že vo vzorke bol prítomný iný druh ryby "Morská šťuka peruánska (Merluccius gayi)" ako druh uvedný na obale "filé z Tresky aljašskej (Theragra chaleogramma)".

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia


 Morská šťuka peruánska