Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Sója

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


      Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v TESCO Expres Robotec Sučany, Hlavná 3, 038 52 Sučany odobratá vzorka
"Sója", á 450g (DMT: 26.10.2016, CZE/2014 R, výrobca: Podravka Lagris, a. s., Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic, distribútor: Podravka International s.r.o., Jesenského 1486, 960 01Zvolen).
Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Dolný Kubín, Janoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín. Zmyslovým posúdením bolo zistené, že zrná sóje boli napadnuté viditeľnou plesňou, vôňa bola cudzia, výrazne po plesni. Mykologický nález potvrdil prítomnosť plesne Penicillium sp.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia


 Soja Soja Soja