Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Trvanlivá smotana tepelne ošetrená UHT

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


         Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bolo laboratórnou analýzou úradnej vzorky zistené, že výrobok Trvanlivá smotana tepelne ošetrená UHT, obsah tuku 12%, 500 ml, dátum minimálnej trvanlivosti 17.10. 2016, šarža L3, (pri opakovanej kontrole aj šarža L1) výrobca Okregowa Spoldzielnia Mleczarska w Lowiczu, Przemyslowa 3; PL 99-400 Lowicz, Poľsko; schvaľovacie číslo výrobcu PL 10051601 WE, mal nižší obsah tuku, ako bolo uvedené v informáciách pre spotrebiteľa na obale. Nevyhovujúcu vzorku odobrali inšpektori vo Veľkosklade potravín LIDL v Nemšovej.

Obchodná spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. informovala svoje filiálky o zákaze predaja a sťahuje nevyhovujúci výrobok z trhu.

Obrazová dokumentáciasmotana smotanamak