Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Údené bravčové rebro

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni "Ladislav Gyorgy-Mäso-Centrum" Banícka 1241, 990 01 Veľký Krtíš odobratá vzorka "údené bravčové rebro", (DS: 30.03.2017, výrobná dávka: 06032017, krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Wieslaw Lešniak, ul. Axentowicza, 33-300 Nowy Sacz (schválené vet. č. PL 12620314 WE).

Vo vzorke bolo zistené nadlimitné množstvo benzo(a)pyrénu = 5,9 µg/kg (limit = max. 2 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy PAU4 = 33,4 µg/kg (limit = max. 12 µg/kg). Údené bravčové rebro nevyhovelo požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č.1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov.


V mieste predaja bol umiestnený oznam pre spotrebiteľov, ktorý informuje o možnosti vrátenia výrobku.