Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mak modrý, celý

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Coop Jednota Krupina SD, Potraviny 03-275, 976 33 Poniky 222, okr. Banská Bystrica odobratá vzorka "Racionella" Mak modrý celý, á 250g (DMT: 16.09.2016, výr. dávka A 160916, balil: Alfa Sorti s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, krajina pôvodu: Česká republika). Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Dolný Kubín, Jánoškova ul. 1611/58, 026 01 Dolný Kubín.
Vo vzorke bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného množstva kadmia (1,580 mg/kg) nad limit (max. = 0,80 mg/kg).
Vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Výnosu MP SR a MZ SR z 11.septembra 2006 č. 18558-2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách, v znení neskorších predpisov, časť A, Chemické prvky, pre prekročenie najvyššieho prípustného množstva kadmia.
Na základe hodnotenia rizika bolo zistené, že konzumácia horeuvedenej potraviny s obsahom kadmia 1,580 mg/kg predstavuje zdravotné riziko u detí.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentáciamak mak