Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Pisácie lúpané

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


        Pri kontrole potravín rastlinného pôvodu dovážaných z tretích krajín bola na vstupe na Slovensko vo firme ENCINGER, spol.s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 05 Bratislava odobratá vzorka "Pistácie lúpané" (kartóny, DMT 01.03.2018, LOT 560) zo zásielky pochádzajúcej z Iránu, ktorej exportérom je firma Middle Eastern Nuts (IRNUTS), Motahari 6, Motahari Street, Rafsanjan, Irán.

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ-VPÚ Bratislava bolo zistené nadlimitné množstvo aflatoxínu B1 v 2 podvzorkách (966,50 µg/kg, 883,03 µg/kg), limit je max. 8,0 µg/kg a taktiež nadlimitné množstvo sumy aflatoxínov(B1, B2, G1, G2) v 2 podvzorkách (979,94 µg/kg a 911,50 µg/kg), kde limit je max. 10,0 µg/kg.

Následnou analýzou arbitrážnej vzorky výrobku v referenčnom laboratóriu pre mykotoxíny - ŠVPÚ-VPÚ Košice bolo potvrdené, že pistácie lúpané obsahujú nadlimitné množstvo aflatoxínu B1 v obidvoch podvzorkách (1037,4 µg/kg, 837,3 µg/kg) a nadlimitné množstvo sumy aflatoxínov (B1, B2, G1, G2) v obidvoch podvzorkách (1136,3 µg/kg, 915,3 µg/kg).

Na zásielku pistácií lúpaných v množstve 5 000 kg bol vydaný zákaz uvoľnenia tovaru do voľného obehu.

Obrazová dokumentáciaPistácia lupaná