Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii: Desať hlavných zásad

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Úvod

Dodržiavanie práv zákazníka, prosperita a blaho sú hlavnými hodnotami EÚ, čo sa odráža aj v jej zákonoch. Členstvo v Európskej únii zabezpečuje aj dodatočnú ochranu spotrebiteľov. Tu opisujeme 10 hlavných zásad, ako vás ochraňujú zákony EÚ ako spotrebiteľa, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny EÚ pochádzate.


To, čo sa opisuje v tomto dokumente je najnižší stupeň ochrany, ktorý by mali všetky krajiny EÚ podľa zákona EÚ zabezpečiť svojim spotrebiteľom. Podrobnosti o tom, aké sú vaše práva – a ako ich môžete uplatňovať- sú v každej krajine rozdielne v závislosti od toho, ako sú pravidlá EÚ implementované do národných zákonov. Treba vedieť, že národné zákony o ochrane spotrebiteľa môžu – v niektorých prípadoch – poskytnúť aj vyšší stupeň ochrany. Informácie o tom, ako sa dozviete viac o svojich právach ako spotrebiteľ, sú uvedené na konci tohto dokumentu.

 

 

Desať hlavných zásad

  1. Nakupujte, čo chcete, kde chcete
  2. Ak výrobok nefunguje, pošlite ho späť
  3. Vysoká úroveň bezpečnosti pre potraviny a iný spotrebný tovar
  4. Vedzte, čo jete
  5. Zmluvy by mali byť korektné voči spotrebiteľom
  6. Spotrebitelia niekedy môžu zmeniť názor
  7. Zjednodušenie porovnávania cien
  8. Spotrebiteľa nemožno zavádzať
  9. Ochrana počas dovolenky
  10. Účinná náhrada škody pri cezhraničných sporoch

 

1. NAKUPUJTE, ČO CHCETE, KDE CHCETE

Chcete ísť na nákupný výlet do mesta v inej krajine EÚ? Podľa zákona EÚ máte právo „nakupovať až do odpadnutia” bez toho, aby ste sa museli starať o platenie colných poplatkov alebo dodatočnej DPH po návrate domov. Platí to, či už fyzicky idete nakupovať do inej krajiny alebo či objednávate tovar cez internet, poštou alebo telefonicky.


Vo všeobecnosti vám úrady vašej krajiny nemôžu brániť doviezť výrobok, ktorý ste si zákonne kúpili v inej krajine EÚ. Avšak, existuje niekoľko výnimiek, napríklad výrobky ako strelné zbrane alebo morálne urážlivé výrobky.

 

 

2. AK VÝROBOK NEFUNGUJE, POŠLITE HO SPÄŤ

Čo ak si kúpite nový televízor a hneď sa pokazí? Podľa zákona EÚ, ak výrobok, ktorý ste si kúpili, nespĺňa dohodu, ktorú ste uzatvorili s predajcom v čase kúpy, môžete ho vrátiť a žiadať opravu alebo výmenu. Alebo môžete žiadať zníženie ceny pri ďalšej kúpe alebo celkové vrátenie peňazí. Tento postup sa vzťahuje na dva roky po tom, čo ste výrobok prevziali. Prvých šesť mesiacov po prevzatí je povinnosťou predajcu – nie spotrebiteľa – preukázať, že predaný výrobok spĺňa podmienky predajnej zmluvy.


Táto zásada, že výrobok musí „spĺňať podmienky predajnej zmluvy” vás tiež chráni v prípade, že dostanete výrobok, ktorý ste podľa dohody nechceli kúpiť. Napríklad, ak ste uzavreli dohodu o kúpe starožitného nábytku a poslali vám reprodukciu, môžete ju poslať späť.
 

 

3. VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI PRE POTRAVINY A INÝ SPOTREBNÝ TOVAR

Obzrite sa po svojom miestnom supermarkete – uvidíte výrobky z celej Európy. Sú všetky bezpečné? Áno, musia byť. EÚ má zákony, ktoré vám pomôžu uistiť sa, že výrobky, ktoré kupujete, sú bezpečné. Hoci žiadny regulačný systém nemôže spotrebiteľom garantovať nulové riziko alebo 100% bezpečnosť, krajiny EÚ majú jedny z najvyšších bezpečnostných štandardov na svete.


Bezpečnosť potravín je založená na zásade, že je nutné pozerať sa na celý „potravinový reťazec”, aby sa garantovala bezpečnosť. Zákony EÚ o bezpečnosti potravín preto stanovujú, ako farmári vyrábajú potraviny (vrátane toho, aké chemikálie používajú pri pestovaní rastlín a čím kŕmia zvieratá), ako sa potraviny spracúvajú, aké farbivá a prísady možno používať a ako sa predávajú. EÚ má tiež zákony stanovujúce bezpečnosť potravín dovážaných do EÚ od našich obchodných partnerov z iných častí sveta.


Zákony EÚ o ostatných spotrebných tovaroch sú tiež prísne. Všeobecnou požiadavkou zákona EÚ je, že všetky výrobky predávané v EÚ musia byť bezpečné. Ak spoločnosť zistí, že na trh umiestnila výrobky, ktoré nie sú bezpečné, má zákonnú povinnosť informovať úrady v krajinách EÚ, ktoré boli poškodené. Ak výrobok predstavuje závažné nebezpečenstvo, spoločnosť musí zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu.
 

 

4. VEDZTE, ČO JETE

Ako môžete zistiť, čo je vo vašich potravinách? Stačí si pozrieť informácie na obale! Zákony EÚ o označovaní potravín vám umožnia, aby ste vedeli, čo jete. Na etikete musia byť uvedené všetky ingrediencie použité pri výrobe potravinového výrobku s údajmi o farbivách, konzervačných prísadách, sladidlách a ostatných použitých chemických prísadách.


Zákony EÚ o označovaní potravín stanovujú, ktoré výrobky možno nazvať „organickými” a tiež používanie názvov spojených s kvalitnými výrobkami, ktoré pochádzajú z určitých európskych regiónov – napríklad, ak je výrobok označený Prosciutto di Parma, môžete si byť istí, že šunka pochádza z Parmy, ak je výrobok označený Kalamata, môžete si byť istí, že olivy pochádzajú z Kalamaty. Zákony EÚ vás tiež oprávňujú vedieť, či su potraviny geneticky modifikované alebo obsahujú geneticky modifikované ingrediencie. Ak je to tak, musia byť označené ako geneticky modifikované.

 

 

5. ZMLUVY BY MALI BYŤ KOREKTNÉ VOČI SPOTREBITEĽOM

Už ste niekedy podpísali zmluvu bez toho, aby ste si prečítali časti písané malým písmom? Čo ak sa práve v časti písanej malým písmom hovorí, že nemáte nárok na vrátenie zálohy, ktorú ste práve zaplatili – dokonca ani ak spoločnosť neplní zmluvu? Čo ak sa v nej hovorí, že nemôžete zmluvu zrušiť, kým spoločnosti nezaplatíte prehnanú sumu ako náhradu?


EÚ hovorí, že takéto druhy nekorektných zmluvných podmienok sú zakázané. Bez ohľadu na to, akú zmluvu podpíšete a bez ohľadu na to, z akej krajiny ste, zákon EÚ vás chráni pred týmto druhom zneužitia.

 

 

6. SPOTREBITELIA NIEKEDY MÔŽU ZMENIŤ NÁZOR

Čo ak sa pri vašich dverách nečakane zjaví obchodník a nejakým spôsobom vás presvedčí, aby ste podpísali objednávku na inštaláciu „dvojitých zasklených” okien alebo nových kobercov, ktoré stoja stovky euro? Zákon EÚ vás chráni pred týmto druhom podomového predaja. Podľa všeobecnej zásady môžete takúto zmluvu zrušiť do siedmich dní. Avšak, existuje niekoľko výnimiek: napríklad, poistné zmluvy a nákup, ktorý stojí menej ako 60 €.


Zákon EÚ vás tiež chráni ako spotrebiteľa, keď nakupujete prostredníctvom zásielkovej služby, internetu alebo telefonických spoločností a iných „vzdialených predajcov”. Podvody typu „inertný predaj” – keď vám pošlú tovar, ktorý ste si neobjednali a potom požadujú úhradu – sú zákonom EÚ zakázané. Ak kúpite výrobok alebo službu z webstránky, zásielkou alebo preostredníctvom teleshoppingovej spoločnosti, môžete zmluvu zrušiť bez uvedenia dôvodu do siedmich dní. Pri niektorých finančných službách máte na zrušenie zmluvy štrnásť pracovných dní.

 

 

7. ZJEDNODUŠENIE POROVNÁVANIA CIEN

Ako porovnáte cenu dvoch odlišných druhov cereálií na raňajky, keď jedny sú v 375g balení a druhé v 500g balení? Zákon EÚ vyžaduje od supermarketov, aby uvádzali „jednotkovú cenu” výrobkov – koľko stojí kilo alebo liter – aby sa ľahšie rozhodovalo, ktorý sa cenovo najlepšie oplatí.


Zákon EÚ tiež vyžaduje od finančných spoločností, aby vám poskytli určité informácie štandardným spôsobom. Napríklad, pôžičkové spoločnosti alebo úverové spoločnosti vám musia povedať ročné percento úrokovej sadzby, ktorú budete musieť platiť –nie len mesačné splátky.

 

 

8. SPOTREBITEĽOV NEMOŽNO ZAVÁDZAŤ

Dostanete list od zásielkovej spoločnosti, ktorá vám blahoželá k tomu, že ste vyhrali prvú cenu v lotérii, ktorú organizovala. Avšak, vysvitne, že to nie je nič iné ako podvod, aby ste sa s nimi skontaktovali a oni sa pokúsili vás prehovoriť, aby ste si od nich niečo objednali. V skutočnosti ste nevyhrali žiadnu cenu. Je tento druh marketingu legálny?


Nie. Podľa zákona EÚ je reklama, ktorá zavádza alebo klame spotrebiteľov, zakázaná. Navyše, keď obchodujete s teleshopmi, zásielkovými alebo on-line predajcami musia k vám byť otvorení a čestní. Zákon EÚ od nich vyžaduje, aby vám poskytli všetky údaje o tom, kto sú, čo predávajú, koľko to stojí (vrátane daní a zásielkových poplatkov) a ako dlho im bude trvať dodávka.


Pôžičkové a úverové spoločnosti vám podľa zákona EÚ musia písomne poskytnúť všetky detaily akejkoľvek dohody o úvere, ktorú s nimi uzavriete. Musia obsahovať informácie týkajúce sa výšky úroku, dĺžky trvania dohody a jej zrušenia.

 

 

9. OCHRANA POČAS DOVOLENKY

Čo ak idete na dovolenku a cestovná kancelária vyhlási bankrot? Čo ak katalóg cestovnej kancelárie sľuboval luxusný hotel a vy bývate na stavenisku? V oboch prípadoch vám zákon EÚ ponúka ochranu. Cestovné kancelárie musia mať uzavreté dohody, že vás dopravia domov v prípade, že vyhlásia bankrot, kým ste na dovolenke. Musia vám tiež ponúknuť náhradu, ak vaša dovolenka nezodpovedá tomu, čo sa sľubovalo v ich katalógu. Ak sa cestovná kancelária snaží zvýšiť cenu dovolenky alebo zmeniť rekreačné stredisko bez vášho súhlasu, podľa zákona EÚ máte právo zrušiť rezerváciu. A ak prídete na letisko a zistíte, že nemôžete nastúpiť na svoj let, pretože letecká spoločnosť alebo cestovná kancelária rezervovala viac miest, než je k dispozícii, zákon EÚ vám dáva právo na náhradu.


Kým ste na dovolenke- alebo aj keď ste sa už vrátili – zákon EÚ vás chráni proti bezohľadným predajcom dočasného vlastníctva na určitú dobu. Dočasné vlastníctvo vám ponúka právo využívať apartmán alebo vilu v rekreačnom stredisku na určitú dobu každý rok za odkúpenie podielu vlastníckych práv. V minulosti sa predajcovia dočasného vlastníctva zameriavali na turistov z iných krajín a nútili ich podpísať drahé zmluvy, ktorým nie celkom rozumeli. Zákon EÚ vás pred niečím takým chráni. Máte právo na kópiu katalógu, ktory ponúka dočasné vlastníctvo – a na preklad navrhovanej zmluvy – vo vašom úradnom jazyku. Ak predsa podpíšete zmluvu, máte desaťdňové „obdobie na vychladnutie” počas ktorého ju môžete zrušiť bez uvedenia dôvodu.


Posledné, no nemenej dôležité je, že zákon EÚ vám uľahčuje vziať so sebou na dovolenku vašich chlpatých priateľov. Ak váš veterinár vydal vašej mačke, psovi alebo fretke nový „zvierací pas”, môže s vami cestovať do ktorejkoľvej krajiny EÚ.

 

 

10. ÚČINNÁ NÁHRADA ŠKODY PRI CEZHRANIČNÝCH SPOROCH

EÚ sponzoruje množstvo sietí, ktoré môžu spotrebiteľom poskytnúť radu a podporu pri podávaní sťažností proti obchodníkom v iných krajinách EÚ. V každej z 25 členských štátov EÚ môžu občania získať radu v úradnom jazyku danej krajiny, ak zavolajú na bezplatnú* informačnú službu komisie „Európa Priamo”:

 

00 800 6 7 8 9 10 11*

 

Európska komisia má úrady v hlavných mestách všetkých 25 členských štátoch EÚ, ako aj v niektorých väčších regionálnych centrách. Tieto úrady vám môžu poskytnúť radu a dokumentáciu v jazyku tej krajiny, v ktorej sa nachádzajú. Ich adresy možno nájsť on-line na: http://europa.eu.int/comm/represent_en.htmmm

 

Sieť európskych spotrebiteľských centier komisie sa bude progresívne rozširovať v rozšírenej EÚ počas nasledujúcich rokov. Tieto centrá vám môžu poradiť, aké sú vaše práva, keď nakupujete cez hranice. V súčasnosti sieť európskych  spotrebiteľských centier pokrýva 13 členských štátov. Pokiaľ máte záujem o kontakt na existujúce centrá, navštívte stránku: http://europa.eu.int/comm/consumers/map.htm


Sieť národného klíringového domu Európskej mimosúdnej siete (EEJ-Net) sa bude progresívne rozširovať v rozšírenej EÚ počas nasledujúcich rokov. Klíringové domy vám budú pomáhať pri podávaní sťažností proti obchodníkom v inej krajine EÚ alebo pri cezhraničnom spore prostredníctvom „mimosúdneho” systému ( ako je napríklad systém národného ombudsmana). V súčasnosti EEJ-Net pokrýva 15 členských štátov plus Nórsko a Island. Pokiaľ máte záujem o kontakt, navštívte stránku: http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/out_of_court/eej_net/acce_just14_en.htm

Informácie o EÚ on-line v 20 európskych jazykoch môžete nájsť na: http://www.europa.eu.int

Súbor listín o vašich právach v Európskej únii je k dispozícii v angličtine, francúzštine a nemčine na webstránke Komisie „Dialógy s občanmi”: http://europa.eu.int/citizensrights/

 

 

* Táto služba je bezplatná pre všetky bežné telefónne linky vo vštkých 25 členských štátoch EÚ. Avšak, niektorí mobilní operátori nepovoľujú prístup na bezplatné čísla.