Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mrkva praná

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

 Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo veľkosklade ovocia a zeleniny HURTUK DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka „Mrkva praná“, (označenie výrobnej dávky: Dát. dodania 1.3.2017, dovozca: Hand – Pol Skup Warzyw Owocow, Wieslaw Mordarski, Niskowa 142, 33-395 Chelmiec, Poľsko).

Vo vzorke, ktorá bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Dolný Kubín, bolo zistené nadlimitné množstvo kadmia (0,210 mg/kg), kde je limit max. 0,10 mg/kg.


Výrobok sa sťahuje z trhu.