Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - Mletý mäsový prípravok

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

        Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzkarni ,,Mäsna EVA“, Kollárova 38, 036 01 Martin odobratá vzorka ,,Mletý mäsový prípravok“, á 0,5 kg (DS: 17.12.15, šarža 151201, výrobca: ,,KABANOS Miroslaw Kojs i Joanna Kojs-Kowalczyk Spolka Jawna“, ul. Spóldzielców 1, 34-480 Jablonka, schválené vet. č. PL 12110317 WE, krajina pôvodu Poľsko). Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Dolný Kubín, Jánoškova ul. 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, kde bola mikrobiologickým vyšetrením zistená prítomnosť Salmonelly enterica subsp.enterica v 5 vzorkách z 5 vzoriek v 10g.

Vzorka vo vyšetrovaných ukazovateľoch nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15.novembra 2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v znení neskorších predpisov, Kapitola 1. Kritéria bezpečnosti potravín, Kategória potravín 1.6.

Príslušná RVPS vydala zákaz uvádzať výrobok na trh.

Obrazová dokumentácia

Mletý mäsový prípravok, á 0,5 kg