Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prítomnosť melamínu v ďalších štyroch výrobkoch

aktualizované dňa 5. novembra 2010
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Dňa 10.10.2008. Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín potvrdil prítomnosť melamínu v ďalších štyroch odobratých vzorkách. Tieto vzorky boli odobrané z výrobkov, ktoré sa nachádzali v colnom sklade ešte pred ich distribúciou do obchodnej siete. Táto zásielka je momentálne pozastavená a o jej ďalšom osude rozhodne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v najbližších dňoch.

Konkrétne sa jedná o tieto výrobky:
Tyčinky s čokoládovou polevou PEPERO 47 g ( Black chocolate) – obsah melamínu 11,9 mg/kg
Tyčinky s čokoládovou polevou PEPERO 47 g (Milk chocolate) - obsah melamínu 9,0 mg/kg
Sušienka Koala s príchuťou kapučíno 49 g - obsah melamínu 7,0 mg/kg
Sušienka Koala s čokoládovou náplňou 49 g - obsah melamínu 7,8 mg/kg

Slovenská republika o týchto výrobkoch informovala Európsku komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom Rýchleho výstražného systému - RASFF.


 

 

pepero pepero 

cappuccino chocolate snack