Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Prítomnosť melamínu v ďalších štyroch výrobkoch

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Dňa 10.10.2008. Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín potvrdil prítomnosť melamínu v ďalších štyroch odobratých vzorkách. Tieto vzorky boli odobrané z výrobkov, ktoré sa nachádzali v colnom sklade ešte pred ich distribúciou do obchodnej siete. Táto zásielka je momentálne pozastavená a o jej ďalšom osude rozhodne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa v najbližších dňoch.

Konkrétne sa jedná o tieto výrobky:
Tyčinky s čokoládovou polevou PEPERO 47 g ( Black chocolate) – obsah melamínu 11,9 mg/kg
Tyčinky s čokoládovou polevou PEPERO 47 g (Milk chocolate) - obsah melamínu 9,0 mg/kg
Sušienka Koala s príchuťou kapučíno 49 g - obsah melamínu 7,0 mg/kg
Sušienka Koala s čokoládovou náplňou 49 g - obsah melamínu 7,8 mg/kg

Slovenská republika o týchto výrobkoch informovala Európsku komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom Rýchleho výstražného systému - RASFF.


 

 

pepero pepero 

cappuccino chocolate snack