Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácie ohľadom výskytu melamínu v potravinách

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V súvislosti s výskytom melamínu v niektorých výrobkoch pôvodom z Číny bolo dňa 27.09.2008 v úradnom vestníku Európskej Únie zverejnené

Rozhodnutie Komisie z 26. septembra 2008, ktorým sa ukladajú osobitné podmienky vzťahujúce sa na dovoz výrobkov obsahujúcich mlieko alebo mliečne výrobky, ktoré pochádzajú alebo sú odosielané z Číny [oznámené pod číslom K(2008) 5599] (1) formát PDF

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky začala s kontrolou ihneď po prepuknutí škandálu. Najprv prebiehala kontrola na základe dostupných informácii, zisťoval sa aktuálny stav ohľadom dovozu mlieka a mliečnych výrobkov. Od 23.09.2008 po zistení možných nelegálnych dovozov sa kontrola presunula priamo do terénu aj s cieleným odberom vzoriek. S pribúdajúcimi informáciami z Ázie a Európskej komisie sa upravovala škála kontrolovaných výrobkov a subjektov. Kontrolujú sa všetky obchody a sklady, ktoré predávajú potraviny pôvodom z Ázie. Cielené kontroly so zameraním na prítomnosť melamínu (momentálne prebiehajúca akcia) potrvajú až do odvolania.

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je dôkladne informovaná prostredníctvom rôznych celoeurópskych a svetových systémov na výmenu informácii (napr. rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá, informácie priamo z EFSA – Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín, INFOSAN, atď. ).

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v rámci svojich kompetencií kontroluje výrobu potravín a obchodnú sieť. Naši inšpektori sú v teréne od 23.09.2008 a kontrolujú spomínané prevádzky a odoberajú vzorky na vyšetrenie. Tieto vzorky sú zasielané na Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne, ktorý má spracovanú metódu na dôkaz prítomnosti melamínu. K 30.09.2008 bolo na ŠVPÚ Dolný Kubín doručených 32 vzoriek. Všetky doteraz vykonané vyšetrenia na prítomnosť melamínu sú negatívne. Ďalšie vzorky sa priebežne vyšetrujú.

Reštaurácie a tzv. prevádzky pre verejné stravovanie sú výlučne v kompetencii Úradu verejného zdravotníctva.