Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Aj na slovenský trh sa môžu legálne umiestňovať „makrela maslová “ alebo „maslová ryba“, ktoré prirodzene obsahujú toxíny, treba však dodržiavať upozornenia na obale

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Na základe podnetu spotrebiteľa sa zistilo, že už aj na slovenskom trhu sa v obchodnej sieti nachádzajú ryby z čeľade Gempylidae najmä druhy s vedeckým latinským názvom Ruvettus pretiosus alebo Lepidocybium flavobrunneum, pre ktoré dovozcovia a distribútori na Slovensku zvolili lákavé obchodné názvy „Maslová ryba“ alebo „Makrela maslová“ (Butterfish). Na obale týchto rýb uvádzaných na trh ako hlbokozmrazené alebo rozmrazené filety alebo stejky je nevšedné upozornenie pre spotrebiteľov a návod na tepelnú úpravu.

 

 Prečo tieto varovania?
Tieto ryby ulovené v teplých a v tropických vodách najmä v Tichom oceáne môžu byť legálne importované do členských štátov Európskeho spoločenstva aj napriek tomu, že prirodzene obsahujú pomerne vysoké množstvo (približne až 20% v svalovom tkanive) olejovitých látok spôsobujúcich hnačku, nazývaných podľa čeľade, do ktorej ryby patria - gempylotoxín. Aj keď je gempylotoxín vo všeobecnosti nestráviteľný, pretože obsahuje estery voskov (podobné ricínovému oleju), ktoré nemôže človek stráviť, jednotlivci majú voči nemu rôznu toleranciu a reakcie po konzumácii môžu byť rôzne. Nie každý konzument ryby má nežiaduce symptómy. Ak sa však vyskytnú, nastanú zvyčajne do niekoľkých hodín po konzumácii „makrely maslovej“ alebo „maslovej ryby“ a vytratia sa do 24- 48 hodín. Symptómy „otravy“ gempylotoxínom môžu zahŕňať kŕče žalúdka a hnačku, ktorá je často olejovitá s oranžovou alebo žltou farbou. Môže sa vyskytnúť aj nevoľnosť, bolesti hlavy a zvracanie. Aj keď u starších osôb a osôb so súčasnými inými tráviacimi problémami môže byť reakcia na gempylotoxín vážnejšia, toto hnačkové ochorenie sa nepovažuje za ohrozujúce život.


Vzhľadom na to môžu prevádzkovatelia potravinárskych podnikov tieto ryby síce uvádzať na trh, ale len, ak sú splnené požiadavky, ktoré pre ne ustanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č . (ES) č. 853/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu v platnom znení a to:
„Čerstvé, pripravené, zmrazené alebo spracované produkty rybolovu patriace do čeľade Gempylidae, najmä Ruvettus pretiosus a Lepidocybium flavobrunneum, môžu byť uvedené na trh iba v balenej forme v priamom alebo v druhom obale a musia byť vhodne označené tak, aby spotrebiteľovi poskytli informácie o metódach prípravy alebo varenia a o riziku spojenom s prítomnosťou látok s nepriaznivými gastrointestinálnymi účinkami. Na etikete musí byť okrem bežného názvu uvedený aj vedecký názov produktov rybolovu.“

Príslušné orgány musia podľa nariadenia (ES) č. 854/2004 úradne kontrolovať, či prevádzkovatelia zabezpečujú, že sa tieto ryby uvádzajú na trh balené, vhodne označené povinnými informáciami pre spotrebiteľa vrátane varovania o riziku konzumácie a, či sú okrem bežných obchodných názvov a iných povinných informácií označené aj vedeckými názvami, aby nemohlo dôjsť k zámene.


Spotrebitelia, prípadne aj prevádzkovatelia reštaurácií by mali zvážiť, či budú riskovať nepríjemné, aj keď nie priamo život ohrozujúce hnačkové príznaky. Ak sa tak rozhodnú, ide o tzv. „informovaný výber“ a mali by rozhodne dodržiavať pokyny na prípravu ryby uvedené v označení na obale. Pri dodržaní týchto pravidiel možno minimalizovať potenciálne nežiaduce zdravotné účinky gempylotoxínu. Treba konzumovať len menšie porcie ryby- podľa Kanadskej agentúry pre inšpekciu potravín je priemerná porcia pre dospelú osobu 150g (dovozcovia odporúčajú 170 g v surovom stave). Všetky zdroje svorne neodporúčajú konzumáciu bez dôkladnej tepelnej úpravy a považujú za najvhodnejšie metódy prípravy tie, ktoré odstránia určitý podiel oleja a s ním aj gempylotoxínu (napr. grilovanie) a zároveň radia nepoužívať ďalej na prípravu pokrmov olej, vodu, v ktorej sa vykonala úprava, pretože sa do nich uvoľnil gempylotoxín.

( Voľne z Internetových stránok CFIA Canada / www.inspection.gc.ca/ a US FDA Bad Bug Book / www.fda.gov /)