Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku - "Royal Greenland" Solené ikry z korušky polárnej, čierne

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Kaufland SR v.o.s., Svätoplukova 1898/17, 957 01 Bánovce nad Bebravou odobratá vzorka "Royal Greenland" Solené ikry z korušky polárnej, čierne, 100g (Spotrebujte do: 18.08.2017, Lot: 6056/1, schválené vet. číslo: DE NI 10699 EG, krajina pôvodu Nemecko). Vzorka bola analyzovaná v ŠVPÚ - VPÚ Bratislava, Botanická 15, 842 52 Bratislava.
Vo vzorke bolo zistené prekročenie najyššieho prípustného množstva farbiva E 151 – Brilantná čierna PN (BN) - 395,4 mg/kg (limit = max. 300 mg/kg).
Výrobok nevyhovel požiadávkam Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkách v potravinách v znení neskorších predpisov.

Výrobok sa sťahuje z trhu.

Obrazová dokumentácia

Soja Soja Soja