Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík

aktualizované dňa 16.6.2021
Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.


Cielená kontrola fariem nosníc na výskyt ektoparazitov a aplikácie ektoparazitík vo vzťahu k nelegálnemu používaniu fipronilu v niektorých krajinách EÚ.


      Štátna veterinárna a potravinová správa v súvislosti s potravinovou kauzou „kontaminovaných slepačích vajec pesticídom fipronil“ v Holandsku a niektorých ďalších krajinách EÚ usmernením č. 3090/2017-262 zo dňa 8.8.2017 nariadila regionálnym veterinárnym a potravinovým správam vykonanie cielenej kontroly fariem nosníc za obdobie od 1.8.2016 do dňa vykonania cielenej kontroly.

Regionálne veterinárne a potravinové správy vykonali kontroly v 64 schválených chovoch nosníc so zameraním na:

  • Použitie veterinárnych prípravkov a veterinárnych liekov na ošetrenie hydiny voči ektoparazitom,
  • Evidenciu použitých veterinárnych prípravkov v registri chovateľa a evidenciu použitých veterinárnych liekov určených na ošetrenie hydiny proti ektoparazitom v knihe veterinárnych úkonov vedenej ošetrujúcim veterinárnym lekárom na farme,
  • Druh skrmovaného krmiva s prípadnými použitými kŕmnymi aditívami s antiparazitárnym účinkom proti ektoparazitom,
V kontrolovaných chovoch nosníc v období od 1.8.2016 neboli použité žiadne zakázané veterinárne lieky za účelom prevencie a terapie ektoparazitov u hydiny.

V kontrolovaných chovoch nosníc v období od 1.8.2016 boli v 7 chovoch nosníc použité iba registrované veterinárne prípravky za účelom prevencie ektoparazitov u hydiny.

Cielenou kontrolou nebolo v schválených chovoch nosníc na Slovensku zistené žiadne použitie veterinárneho prípravku alebo krmiva s obsahom fipronilu.