Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

aktualizované dňa 30. mája 2017
Bezpečnosť potravín
Každý spotrebiteľ, ktorý sa zaujíma o bezpečnosť potravín môže svoje otázky, postrehy, informácie zatelefonovať v pracovnej dobe od 7.30 do 15.30 a po pracovnej dobe a v dňoch pracovného voľna nahlásiť na záznamník telefonickej linky pre spotrebiteľov:

02/602 57 444Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov


V rámci úradnej kontroly potravín, vykonala RVPS Trebišov v prevádzke Potraviny Dukelských Hrdinov 146, 076 43 Čierna nad Tisou, odber vzorky výrobku "Fazuľa biela veľká" DMT 30.11.2017, šarža 11.2017/PA21/Polska, krajina pôvodu Poľsko, výrobca TAR­ GROCH-FIL Sp., J Filipowice 161, 32-840 Zakliczyn, Poľsko.

Výrobok na základe senzorickej analýzy nevyhovel v parametri farba - časť zŕn mala svetlohnedú a svetlošedú farbu a v parametri vzhľad - zrná fazule mali preliačiny a deformácie na povrchu, boli mechanicky poškodené a poškodené škodcami.


Výrobok sa už v predaji nenachádza.